Lisalove Bäckman - Alla Konstnärer - Galleri Scandinavia
Payment with Visa Payment with Mastercard Payment with Klarna

Lisalove Bäckman

Lisalove Bäckman

Mitt signum är självporträtt där jag uteslutande arbetar ensam. För mig är skapandeprocessen lika viktig som slutprodukten då det mångsidiga arbetet i sig ger meningsfullhet. Att skapa bilder blir en plats att ge röst åt min inre kompass, släppa loss den leksugna sidan och experimentera, utforska och leva ut det som bor inuti.

Genom att blanda det mer planlagda skapandet med det som sker i stunden stimuleras jag att fortsätta experimentera och det är ofta i samspelet mellan det konceptuella och intuitiva som jag landar i en bild.

Jag är intresserad av de inre processer som vi människor går igenom och hur vi fungerar i mötet med såväl oss själva som omgivningen. Jag kan finna idéer och inspiration genom att dagdrömma, vränga ord och vrida på begrepp, experimentera med ting i vardagen och försöka bena ut hur ett känslotillstånd kan presenteras i form av en bildruta.

Min fotokonst kompletteras ibland av kortare texter.

Jag har läst kurser i visuell kommunikation och design, samt färglära och digital bildleverans mot print och tryck.